Website Banner
           
        
           
           
   
   
   
 
  » TKF  Executive  Council
» TKF  Referee  Commission
» TKF Sports  Commission
 
 
     
   
 
  » Coach  Seminar
» Referee  Seminar
 
     
   
   
   
   
     
 
 
     
 
 
     
 
                        Coming Soon                              โครงการอบรมผู้ตัดสินประจำปี 2559 
           


   Download   - Bulletin Final      สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่  02-136-1271
 

                    - Invitation Letter    
                        - Entry From A/B    
    ภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  ของสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2559  ซึ้งมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยคุณจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี   ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย อีกครั้งเป็นสมัยที่ 4  โดยไม่มีผู้ได้เสนอชื่อเข้าร่วมชิงตำแหน่ง                                                                                                                                                                   
     

            
       
          ตามที่คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ ได้ทำหนังสือ (ครั้งที่ 2) ถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
  24 ธันวาคม 58 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องซ้อมสำหรับนักกีฬาคาราเต้ฯ บัดนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้
  อนุญาตให้สมาคมฯใช้ห้องหมายเลข 111 โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสถานที่ฝึกซ้อมได้
      สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกจุตินันท์ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมของนักกีฬา เป็น
  แรงผลักดันให้นักกีฬามีกำลังใจในการฝึกซ้อมเพื่อความสำเร็จในการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานา
  ชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเป็นเลิศต่อไป

             
         
 


 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
..............................................................................................
  • ขอแสดงความยินดีกับนายทรงวุฒิ หมุนแทน เจ้าของเหรียญทองประเภททีม เหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว จากมหกรรมซีเกมส์ 2013 และเหรียญทองแดงจากมหกรรมเอเชี่ยนเกมส์ 2014 เข้ารับรางวัล "นักกีฬาหัวใจสิงห์" จาก บริษัท สิงห์ คอร์เปเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558

 
 
   
  • ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภ งามพึงพิศ ได้รับเหรียญทองแดง รุ่นต่อสู้บุคคลชาย ประเภทประชาชน และ ด.ญ.ญีรนุช แตงเลี้ยง ได้รับเหรียญเงิน รุ่นต่อสู้บุคคลหญิง อายุ 14-15 ปี ประเภทเยาวชน จากการแข่งขันรายการ Funakoshi Gichin Cup 13th Karate World Championship 2014 ณ ประเทศญี่ปุ่น
   
    

 พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

ทั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2558

 รายละเอียดพระราชบัญญัติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2558
 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2558 
   
     
   
 
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น   The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette และงานเลี้ยงรับรอง ให้แก่คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย และ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกีฬาคาราเต้ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย

โดยมี ฯพณฯ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ฯพณฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีด้วย 
 
 
On June 23, 2015 
His Excellency Ambassador of Japan to Thailand, Mr Shiro Sadoshima presides over the conferment ceremony of The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette to Mr.Chutinant Bhirombhakdi, President of Thailand Karate Federation and Executive Vice President of Boonrawd Brewery Co., Ltd. in recognition of his outstanding contribution to popularizing Karate-Do which has greatly enhanced the cordial relations between the Kingdom of Thailand and Japan at the Ambassador’s Residence. 

Honorable guests; 
His Excellency Genenral Anupong Paochinda Minister of Interior 
His Excellency General Paiboon Khumchaya Minister of Justice 

 
   
   


วันนี้ (14 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.00 น. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
คุณจุตินันท์  ภิรมย์ภัคดี  นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย  ลงนามความร่วมมือ
กับ  รศ.ดร.บัณฑิต  หาญธงชัย  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต
อุดรธานี  ในการร่วมกันพัฒนากีฬาคาราเต้โด ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
และสู่ความเป็นเลิศต่อไป
    
     
       
ดูรูปเพิ่มเติม       
       
Current Pageid = 1