Website Banner
                        ในนามของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
                         
                            ข้าพระพุทธเจ้า นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี
                           นายกสมาคมคาราเต้กีฬาแห่งประเทศไทย

ขอกราบเบื้องพระยุคลบาทส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสู่สุคติภพ
เป็นระยะเวลา 70 ปี นับแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2489 พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกรชาวไทยทั่วราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องตลอดมา
ปวงข้าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระราชสักการะ น้อมนำแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตและร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
   
   
   
 
  » TKF Executive Council
» TKF Referee Commission
» TKF Sports Commission
» TKF Organization Chart
 
 
     
   
 
  » Coach  Seminar
» Referee  Seminar
 
     
   
   
   
 
 
     
 
 
     
     
     » ผลการแข่งขันล่าสุด  
 
  การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 46 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เช็คผลการแข่งขันได้ที่นี่ >>

 
     
     
     » การประชุมดำเนินงาน  
 
  คำสั่งและประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วม AKF

คำสั่ง1 akf.pdf
คำสั่ง2 akf.pdf
ประกาศคัดตัว1.pdf
ประกาศคัดตัว2.pdf
ประกาศคัดตัว3.pdf
ประกาศคัดตัว4.jpg
ประกาศคัดตัว5.pdf
       โครงการอบรมผู้ตัดสินสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย วันที่ 24-25 กันยายน
ประชุมฝ่ายพัฒนาเทคนิคและการจัดการแข่งขัน 
วันที่ 15 กันยายน 2559 
เรื่องวิธีการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วม AKF เดือน พฤศจิกายน
เรื่องวิธีการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วม SEA Game 2017
เรื่องระบบผู้ฝึกสอน

 
     
     
     » คำสั่งต่างๆ  
 
สคท 005/59 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทย
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 1
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 2
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 3
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 4
สคท 007/59 แต่งตั้งคณะทำงานว่าด้วยระเบียบการเงินของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
หนังสือแต่งตั้งฝ่ายต่างประเทศ และพัฒนาเวปไซต์.pdf
 
     
ภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  ของสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2559  ซึ้งมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย อีกครั้งเป็นสมัยที่ 4 โดยไม่มีผู้ได้เสนอชื่อเข้าร่วมชิงตำแหน่ง
 
ตามที่คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ ได้ทำหนังสือ (ครั้งที่ 2) ถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 58 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องซ้อมสำหรับนักกีฬาคาราเต้ฯ บัดนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ อนุญาตให้สมาคมฯใช้ห้องหมายเลข 111 โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสถานที่ฝึกซ้อมได้ สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกจุตินันท์ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมของนักกีฬา เป็น แรงผลักดันให้นักกีฬามีกำลังใจในการฝึกซ้อมเพื่อความสำเร็จในการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานา ชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเป็นเลิศต่อไป 
 
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558
ฯพณฯ ชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น   The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette และงานเลี้ยงรับรอง ให้แก่คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย และ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในฐานะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนกีฬาคาราเต้ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยโดยมี ฯพณฯ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ฯพณฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีด้วย 
 
On June 23, 2015
His Excellency Ambassador of Japan to Thailand, Mr Shiro Sadoshima presides over the conferment ceremony of The Order of the Rising Sun, Gold Rays with Rosette to Mr.Chutinant Bhirombhakdi, President of Thailand Karate Federation and Executive Vice President of Boonrawd Brewery Co., Ltd. in recognition of his outstanding contribution to popularizing Karate-Do which has greatly enhanced the cordial relations between the Kingdom of Thailand and Japan at the Ambassador’s Residence. 
Honorable guests; 
His Excellency Genenral Anupong Paochinda Minister of Interior 
His Excellency General Paiboon Khumchaya Minister of Justice
Current Pageid = 1