Website Banner
   
   
   
 
  » TKF Executive Council
» TKF Referee Commission
» TKF Sports Commission
» TKF Organization Chart
 
 
     
   
 
  » Coach  Seminar
» Referee  Seminar
 
     
   
   
   
 
 
     
 
 
     

ตามที่สมาคมกีฬาคาราเต้ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 15th AKF Cadet,๋ีืJunior and U -21
ณ เมือง Makassar ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2559 โดยสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 16 คน โดยนักกีฬาคาราเต้ไทยทำผลงานได้ 1 เหรียญทอง,1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง โดยได้เหรียญทองจากรุ่น Junior Kumite Female -59 kg. จากนางสาวณีรนุช เเตงเลี้ยง เหรียญเงินจากรุ่น U-21 Kata Female จากนางสาวมนสิชา ธารารัตนากุล และ 2 เหรียญทองแดงจากรุ่น U -21 Kumite Female -55 kg. จากนางสาวอภสร อ่อนน่วม และจากรุ่น Junior Kumite Male -55 kg. จากนายพิฆเนศ สุขหยิก
  • ประกาศรายชื่อนักกีฬาเพื่อเข้ารายงานตัวเตรียมทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 29


                         

    
  •  ประกาศการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2559                              
     
           
           
           
           
           
     
     » ผลการแข่งขันล่าสุด  
 
  การแข่งขันกีฬาคาราเต้โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 46 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2559
ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เช็คผลการแข่งขันได้ที่นี่ >>

 
     
     
     » การประชุมดำเนินงาน  
 
  คำสั่งและประกาศคัดเลือกตัวนักกีฬาเข้าร่วม AKF

คำสั่ง1 akf.pdf
คำสั่ง2 akf.pdf
ประกาศคัดตัว1.pdf
ประกาศคัดตัว2.pdf
ประกาศคัดตัว3.pdf
ประกาศคัดตัว4.jpg
ประกาศคัดตัว5.pdf
       โครงการอบรมผู้ตัดสินสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย วันที่ 24-25 กันยายน
ประชุมฝ่ายพัฒนาเทคนิคและการจัดการแข่งขัน 
วันที่ 15 กันยายน 2559 
เรื่องวิธีการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วม AKF เดือน พฤศจิกายน
เรื่องวิธีการคัดตัวนักกีฬาเข้าร่วม SEA Game 2017
เรื่องระบบผู้ฝึกสอน

 
     
     
     » คำสั่งต่างๆ  
 
สคท 005/59 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกตัวนักกีฬาทีมชาติไทย
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 1
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 2
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 3
สคท 006/59 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและจัดการแข่งขัน หน้า 4
สคท 007/59 แต่งตั้งคณะทำงานว่าด้วยระเบียบการเงินของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
หนังสือแต่งตั้งฝ่ายต่างประเทศ และพัฒนาเวปไซต์.pdf
 
     
ภาพบรรยากาศวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙  ของสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2559  ซึ้งมีการเลือกตั้งนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยคุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ได้รับเลือกจากสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย อีกครั้งเป็นสมัยที่ 4 โดยไม่มีผู้ได้เสนอชื่อเข้าร่วมชิงตำแหน่ง
 
ตามที่คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี นายกสมาคมฯ ได้ทำหนังสือ (ครั้งที่ 2) ถึงการกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 58 เรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องซ้อมสำหรับนักกีฬาคาราเต้ฯ บัดนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ อนุญาตให้สมาคมฯใช้ห้องหมายเลข 111 โซน E ราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสถานที่ฝึกซ้อมได้ สมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกจุตินันท์ฯ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกซ้อมของนักกีฬา เป็น แรงผลักดันให้นักกีฬามีกำลังใจในการฝึกซ้อมเพื่อความสำเร็จในการแข่งขัน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานา ชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์สมาคมกีฬาเป็นเลิศต่อไปCurrent Pageid = 1