One
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ นำทีมงานบริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ
One
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ นำทีมงานบริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้ว่ากกท. นายสกล วรรณพงศ์
One
นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ดร.อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ นำทีมงานบริหารเข้าสวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการกององค์กร
One
ทางสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุดจากทาง กกท.เป็นที่เรียบร้อย...


สรุปตารางการแข่งขันประจำปี 2017

One

ชื่อ : นายศุภ งามพึงพิศ (เบส)

ประเภทกีฬา : นักกีฬาทีมชาติ

ผลงานดีที่สุด : เหรียญทองซีเกมส์

ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ

One

ชื่อ : นายธีรวัฒน์ คลังทอง (แม็ค)

ประเภทกีฬา : นักกีฬาทีมชาติ

ผลงานดีที่สุด : 2 เหรียญทองซีเกมส์

ภูมิลำเนา : กรุงเทพฯ
map

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย


อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ชั้น 22 ห้อง 2 เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 02-136-1271 โทรสาร 02-136-1272