สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (TKF) จะมีการจัดและเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการต่างๆดังต่อไปนี้