เอเชียนเกมส์ 2018

เหรียญทองแดง ประเภทท่ารำบุคคลหญิง

มนสิชา ธารารัตนากุล