อนุมัติชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC) เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

อนุมัติชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต(RBAC) เป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย