อนุมัติสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

อนุมัติสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีเป็นสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย