กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาและแบบทดสอบร่างกายพื้นฐาน

กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาและแบบทดสอบร่างกายพื้นฐาน

กำหนดการคัดเลือกตัวนักกีฬาและแบบทดสอบร่างกายพื้นฐานของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

รายละเอียด Download