ทุนการศึกษา ปี 2561 ของนักกีฬามาแล้วครับ ส่งเอกสารทุกอย่างได้ที่สมาคมฯ

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือแบบคำขอรับทุนได้ตามเอกสารแนบ

และสามารถส่งเอกสารได้ด้วยตนเองโดยตรงที่สมาคมฯ

Download