โครงการอบรมกติกาการแข่งขันและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ ประจำปี 2561

โครงการอบรมกติกาการแข่งขันและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ ประจำปี 2561

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดูรายละเอียดโครงการและรายละเอียดการสมัครเข้าร่วมได้ตามเอกสารแนบ

Download