รายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ 17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018

ประกาศสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอแจ้งรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ
รายการ 17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018

        สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬาคาราเต้แห่งเอเชีย Asian Karatedo Federation (AKF) และสหพันธ์กีฬาคาราเต้แห่งญี่ปุ่นให้ส่งนักกีฬา ทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาคาราเต้โดระดับนานาชาติ รายการ 17th AKF CADET, JUNIOR & U-21 CHAMPIONSHIPS 2018 ณ เมืองโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2561 บัดนี้สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ขอประกาศรายชื่อนักกีฬาที่มีสิทธิ์เดินทางไปแข่งขันรายการดังกล่าว

Download