การแต่งตั้งหัวหน้ากรรมการ และผู้ตัดสินของสมาคมฯ ในการแข่งขัน All Thailand 2018 “ Power of Unity ”

ตามที่สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 ( ALL THAILAND KARATE-DO POWER OF UNITY) ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ แจ้งวัฒนะฮอลล์ จังหวัดนนทบุรี นั้น

เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 ( ALL THAILAND KARATE-DO POWER OF UNITY) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จึงขอแต่งตั้งผู้หัวหน้ากรรมการ และผู้ตัดสินของสมาคมฯ เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาดังกล่าว