เกณฑ์การให้คะแนนและกำหนดการ (ในการคัดเลือกตัวนักกีฬา เพื่อขึ้นทะเบียน ประจำปี 2562)

รายละเอียดเกณฑ์ในการให้คะแนน  Download!!!

กำหนดการในการคัเกเลือกตัวนักกีฬา Download!!!

**หมดเขตในการรับใบสมัคร วันที่ 17 ธันวาคม 2561 **

สามารถส่งใบสมัครได้ที่ tkfkarate@gmail.com