ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

เรียนเชิญ สมาชิกสมทบ และสมาชิกสามัญ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยทุกท่าน

เข้าร่วม

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 เวลา 13.00น

ณ ห้องประชุม 217 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติม

  1. หนังสือขอเชิญ และวาระการประชุม Download
  2. แบบตอบรับ Download
  3. หนังสือมอบอำนาจ Download