โครงการอบรมกติกา การแข่งขันและสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสิน กีฬาคาราเต้ ประจำปี 2562

รายละเอียดของโครงการและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Download!