งานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้ระดับนานาชาติ วันที่ 31 มีนาคม 2562 #TV5