การอบรม โครงการอบรมกติกาการแข่งขันกีฬาคาราเต้ ประจำปี 2563

โครงการอบรมผู้ตัดสิน ประจำปี 2563 >>DOWNLOAD <<

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>DOWNLOAD<<

กำหนดการอบรม >>DOWNLOAD<<

หนังสือเชิญอบรมผู้ตัดสิน >>DOWNLOAD<<