สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒานาทักษะ นักกีฬาคาราเต้จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2563 เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้และประเภทท่ารำแก่นักกีฬาคาราเต้จังหวัดอุดรธานี