การแข่งขันคาราเต้โดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ระเบียบการแข่งขัน >>DOWNLOAD <<

กำหนดการแข่งขัน >>>DOWNLOAD<<<

คู่มือควรปฎิบัติในการแข่งขัน >> DOWNLOAD<<

คู่มือปฏิบัติตามมตรการผ่อนปรยการจัดการ >>DOWNLOAD<<