โครงการอบรมกติกา การแข่งขัน และสอบเลื่อนขั้นผู้ตัดสิน กีฬาคาราเต้ ประจำปี 2564

>>>DOWNLAD<<<< โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ประจำปี 2564

>>>DOWNLOAD<<< ใบสมัครอบรมผู้ตัดสิน 2564

>>>DOWNLOAD<<< กำหนดการอบรม

>>>DOWNLOAD<<< หนังสือเชิญอบรมผู้ตัดสิน