การอบรมผู้ฝึกสอนเพื่อเข้าร่วมในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โด เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)

>>>DOWNLOAD<<< คุณสมบัติและใบสมัคร