ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)“คาราเต้คืนถิ่น”

เอกสารประกาศรายชื่อ >>>DOWNLOAD<<<

ตารางอบรม >>>DOWNLOAD<<<