ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)“คาราเต้คืนถิ่น”

เอกสารรายชื่อผู้ผ่านการอบรม >>>DOWNLOAD<<<