หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนในโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทางด้านกีฬาคาราเต้โดเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนสำหรับนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) “คาราเต้คืนถิ่น”

 

เอกสารประกาศ >>>DOWNLOAD<<