ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1/2564

          วันที่ 27 มีนาคม 2564 ทางสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้นัดประชุมกรรมการบริหารสมาคมผ่านทางออนไลน์ Google meet
โดยในครั้งนี้นับเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่ได้มีการแต่งตั้งนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ นำโดยบิ๊กหม่อง พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมคาราเต้ฯ รวมทั้งอุปนายกและคณะกรรมการบริหาร  เพื่อพูดคุยถึงนโยบายการดำเนินงาน และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนี้
ทั้งนี้ท่านนายกสมาคมฯ ได้ฝากหลักในการทำงานโดยใช้ ‘3ร.’ นั่นก็คือ ‘ริเริ่ม’ ‘รวดเร็ว’ และ ‘รอบคอบ’

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยครั้งต่อไปคาดว่าจะจัดในรูปแบบประชุม On site
ณ สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย ในวันที่ 24 เมษายน 2564