นายกฯ เดินหน้าลงนามความร่วมมือระหว่างสพฐ.กับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยอุปนายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย วิเชียร โสพรรณนิชกุล (อุปนายกฝ่ายบริหารการเงิน) ณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์ (อุปนายกฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ) ศิริ สาระผล (อุปนายกฝ่ายประชาสัมพันธ์) และตัวแทนสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน เป็นที่เรียบร้อย
โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนจาก สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมลงนาม

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกีฬาคาราเต้โด สามารถแสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาคาราเต้โดได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความชำนาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นนักกีฬาเพื่อความเลิศและการแข่งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปในอนาคต และช่วยให้นักเรียนที่มีความสนใจในกีฬา หันมาเล่นกีฬาในเวลาว่างเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้ดียิ่งขึ้น หากได้รับการสนับสนุนให้ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันก็จะสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันหรือประเทศชาติได้