ติดต่อเรา

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  
ชั้น 22 ห้อง 2 เลขที่ 286
การกีฬาแห่งประเทศไทย
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

Thailand Karate Federation

His Majesty The King 7th Birthday Anniversary Building
F.22 R.2 No.286
The Sports Authority Of Thailand
Huamark Bangkapi Bangkok 10240

TEL:  02-136-1271
FAX:  02-136-1272
E-mail : tkfkarate@hotmail.com
Facebook :  @TKFOfficial